ترشک , پوره میوه , لواشک , ,  زرین باغ , Zarin Bagh , Glass.plum-100g

Glass.plum-100g


فراوری لیوانی ( چهار طعم )
تعداد در کارتن : ۴۵ عدد
وزن : ۱۰۰ گرم


ترشک , پوره میوه , لواشک , ,  زرین باغ , Zarin Bagh , Stand-Translation

Stand-Translation


فراوری استندی (۳ طعم )
تعداد در کارتن :۱۴*۱۲
وزن : ۴۵ گرم


ترشک , پوره میوه , لواشک , ,  زرین باغ , Zarin Bagh , Soda-plum

Soda-plum


آلوچه نوشابه ای
تعداد در کارتن : ۴۰*۸
وزن : ۲۰ گرم


ترشک , پوره میوه , ,  زرین باغ , Zarin Bagh , Fantasy-bucket

Fantasy-bucket


فراروی سطلی
تعداد در کارتن : ۱۲*۵
وزن : ۱۹۰ گرم


ترشک , پوره میوه , ,  زرین باغ , Zarin Bagh , dr.fruity

dr.fruity


دکتر میوه ای ( سرنگی)
تعداد در کارتن : ۲۵*۲
وزن : ۳۰ گرم


لواشک رولی , لواشک , ترشک , ,  زرین باغ , Zarin Bagh , Rolly-fruit-bar-90g

Rolly-fruit-bar-90g


لواشک رولی سایز بزرگ
تعداد کارتن : ۱۰*۶
وزن : ۹۰ گرم


لواشک رولی , لواشک , ترشک , ,  زرین باغ , Zarin Bagh , Rolly-Fruitbar-45g

Rolly-Fruitbar-45g


لواشک رولی سایز متوسط
تعداد در کارتن : ۲۰*۶
وزن : ۴۵ گرم


 ,  زرین باغ , Zarin Bagh , Glass.plum-80g

Glass.plum-80g


آلوچه لیوانی بلند دهانه ۷۵
تعداد در کارتن : ۲۰*۴
وزن : ۸۰ گرم


آلوچه لیونی , ترشک , ,  زرین باغ , Zarin Bagh , Glass.plum-50g

Glass.plum-50g


آلوچه لیوانی دهانه ۹۵
تعداد در کارتن :۲۴*۴
وزن : ۵۰ گرم