انجمن صنفی معماری آذربایجان غربی


: آذربايجان غربی - اورميه

خیابان سرداران روبروی مسجد لطفعلی خان طبقه سوم بانک مسکن انجمن صنفی معماری و شهرسازی استان آذربایجان غربیانجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهر ساز ، تشکّلی حرفه ای و غیر انتفاعی در حوزه های معماری، شهر سازی، طراحی شهری و حرفه های است.ارتقای کیفی صنعت ساختمان از طریق همکاریهای مستمر در طراحی، نظارت و مدیریّت اجرا با سازمانهای توسعه گر در بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی میباشد.اشتراک گذاری
یا به وسیله گوشی هوشمند بارکد را اسکن کنید یا آن را در گوشی خود ذخیره کنید
www.cardlink.ir

معماری -شهرسازی-استان آذربایجان غربی-انجمن صنفی