ماهنامه جارچی


نشریه - رسانه


: آذربايجان غربی - اورميهماهنامه جارچی اخبار سیاسی و اجتماعی استان آذربایجان غربی را هر ماه در قالب روزنامه پوشش میدهد.
برای درج آگهی در ماهنامه میتوانید با مدیریت تماس بگیرید.تماس بگیر ذخیره کردن شماره
صفحه را به اشتراک بگذار
اشتراک گذاری
یا به وسیله گوشی هوشمند بارکد را اسکن کنید یا آن را در گوشی خود ذخیره کنید
www.cardlink.ir

ماهنامه-جارچی-اورمیه-اخبار-وقایع-نشریه-تبلیغات-سیاسی-اجتماعی