فیزیوتراپیست مهرداد ایمانی


آسیب شناس اختلالات عصبی عضلانی اسکلتی
ارزیابی ،درمان و توانبخشی اختلالات عصبی عضلانی اسکلتی.
تعویض مفاصل ،جراحی های ارتپدی ، شکستگی ها، اختلالات ستون فقرات، کمر درد ،گردن‌درد ، سوزن خشک ، درمان های دستی ، لیزر درمانی و سایر خدمات توانبخشیتماس بگیر ذخیره کردن شماره
صفحه را به اشتراک بگذار
اشتراک گذاری
یا به وسیله گوشی هوشمند بارکد را اسکن کنید یا آن را در گوشی خود ذخیره کنید
www.cardlink.ir

فیزیوتراپی