کارشناس ارشد فروش - کارشناس فروش - بازاریابی - حسابداری - فضای مجازی - کاریابی -

Saeid afshar


سعید افشار


: آذربايجان غربی - اروميه

بلوار ساوالان_کوی گلستانکارشناس ارشد فروش - کارشناس مالی وحسابداری - کارشناس فضای مجازی - کارشناس کاریابیتماس بگیر ذخیره کردن شماره
صفحه را به اشتراک بگذار
اشتراک گذاری
یا به وسیله گوشی هوشمند بارکد را اسکن کنید یا آن را در گوشی خود ذخیره کنید
www.cardlink.ir

کارشناس ارشد فروش-کارشناس فروش-بازاریابی-حسابداری-فضای مجازی-کاریابی