شرکت آدرین گسترپرداز


: خوزستان - اهواز

سه راه حمیدیه روبروی ترمینال سوسنگردفروش و تعمیر کارتخوان
- لوازم جانبی
- رول انواع کارتخواناشتراک گذاری
یا به وسیله گوشی هوشمند بارکد را اسکن کنید یا آن را در گوشی خود ذخیره کنید
www.cardlink.ir

لوازم جانبی-کارتخوان-رول انواع کارتخوان