برای ما پیام بفرستید

+
سال ها تجربه

در طول این سال ها با توجه به بازخوردهای کاربران تجربه تیم کاردلینک ارتقاع یافته است.

+
تعداد لینک هر کارت

در حال حاظر هر کارت ویزیت میتواند 44 لینک را در خود داشته باشد به فراخور زمان بسته به نیاز قابل افزاش میباشد.

+
کاربر فعال

در طول این سال ها تعداد کاربران سایت به 1180 نفر رسیده که کار تیم کاردلینک را سختر میکند تا به سلیقه همه کاربران توجه لازم را بنماید.

Light Mode